Beleidsplan

Het is onze missie ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, welke tandheelkundige kosten op eigen kracht niet kunnen dragen, toch tandheelkundige zorg kunnen krijgen. Wij geloven dat het bieden van kosteloze tandheelkundige zorg ervoor zorgt dat er een grote bevolkingsgroep geholpen kan worden. 

Iedereen die de kosten van de tandarts niet kan dragen, komt kosteloos in aanmerking voor tandheelkundige behandeling in onze  praktijk..’’

 

Wij stellen onszelf de volgende drie doelen, namelijk: 

  • Elke patiënt, met een slechte financiële situatie, wordt kosteloos geholpen

  • Elke patiënt krijgt een effectief behandeltraject

  • Elke patiënt wordt op korte termijn geholpen

Om te zorgen dat de zorg op de juiste plek terecht komt is een samenwerking met organisaties uit de regio, welke inzicht hebben in de financiële situatie van potentiële patiënten, van cruciaal belang. Het is dan ook onze ambitie om de samenwerkingen met organisaties uit de regio uit te breiden.


Hoe werkt het?

Dagelijks staat er een team van tandartsen, mondhygiënisten en tandheelkundige specialisten klaar om kosteloze tandheelkundige zorg te bieden aan mensen die zich deze zorg niet kunnen veroorloven.  

Het team streeft ernaar optimale patiëntenzorg te leveren, waarin er tevens oog is voor de ontwikkeling van de maatschappij en de samenwerking met disciplines uit de tweedelijns zorg. Door continu oog te hebben voor de behoeften van onze patiënt en de maatschappij, zullen wij tandheelkundige zorg op maat bieden.

In samenwerking met een aantal instanties in Rotterdam, kunnen mensen worden aangemeld bij het project. De instanties toetsen de financiële situatie. Op basis van deze toetsing vindt er een doorverwijzing plaats.

Mensen die niet bekend zijn bij een van de samenwerkende organisaties, maar zichzelf herkennen in de situatie waarbij zij zich geen tandheelkundige zorg kunnen permitteren, bieden wij de mogelijkheid zichzelf aan te melden.

Verwijzende instanties

Onderstaand staan de gegevens van de instanties vermeld, waarmee Project Smile werkt

Organisatie

Telefoonnummer

e-mail

Budgetmaatjes010

010–316 17 16

                 info@bm010.nl

WMO Radar

010-485 58 98

aanmelden.fo.centrum@wmoradar.nl

Stichting ROS

06-25 383 472

info@stichtingros.nl

Talentfabriek010

x

post@talentfabriek010.nl

Pluspunt Rdam

010-467 66 14

anniek@pluspuntrotterdam.info

Bestuur

De raad van bestuur zet zich onbaatzuchtig in en bestaat uit:

Omar Badarne               Voorzitter
Kirsten Schlink              Penningmeester
Fabienne Poletto Merlo   Secretaris


Financieel beleid 

De inkomsten van de Stichting worden geworven vanuit giften en bijdragen, zowel financieel als in diensten en goederen, geschonken door de samenwerkende instanties. Het beheer van het vermogen ligt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, welke zorgdraagt voor een 100% besteding van het vermogen in de stichting zelf. De inkomsten zullen ten alle tijden worden gebruikt om de doelen van de Stichting te bereiken; namelijk het kunnen bieden van kosteloze tandheelkundige zorg. 

Scroll naar boven